ภาพกิจกรรมปี 2566

 

เดือนตุลาคม 2566

วันที่ กิจกรรม

19 ต.ค. 2566

งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566
ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
ภาพงานประกาศผลรางวัล

เดือนสิงหาคม 2566

วันที่ กิจกรรม

ส.ค. 2566

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2566
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2564
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550