หนังสือพระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิฯ อยู่ในพระบรมราชูปภัมภ์