ภาพกิจกรรมปี 2558

 

เดือนตุลาคม 2558

วันที่ กิจกรรม

20 ต.ค. 2558

งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2558
ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี
ภาพงานประกาศผลรางวัล

เดือนกรกฎาคม 2558

วันที่ กิจกรรม

29 ก.ค. 2558

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550