ภาพข่าวกิจกรรมปี 2552

เดือนสิงหาคม 2552

วันที่ กิจกรรม

18 ก.ค. 52

ถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว

18 ก.ค. 52

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552
ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้
ภาพข่าว

เดือนกรกฎาคม 2552

วันที่ กิจกรรม

30 ก.ค. 52

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2552

ภาพข่าว

 

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2551
ปี 2550