ภาพข่าวกิจกรรมปี 2550

 

เดือนสิงหาคม 2550

วันที่ กิจกรรม

02 ส.ค. 50

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2550
ณ โรงแรมสยามซิตี้
ภาพข่าว