ภาพข่าวกิจกรรมปี 2551

 

เดือนกรกฎาคม 2551

วันที่ กิจกรรม

31 ก.ค. 51

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2551

ภาพข่าว

 

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2550