งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2551

วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

:: ออกอากาศทางช่อง 7 (1 ส.ค.51 เวลา 22.20 น.) งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2551