ภาพข่าวกิจกรรมปี 2555

 

เดือนตุลาคม 2555

วันที่ กิจกรรม

05 ต.ค. 55

งานแถลงข่าว รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

เดือนสิงหาคม 2555

วันที่ กิจกรรม

17 ส.ค. 55

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555
เวลา 18.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้)
ภาพข่าว

01 ส.ค. 55

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้)
ภาพข่าว

 

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550