งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555

         เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ เวลา 18.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมเดอะ สุโกศล (สยามซิตี้) ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ