งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2555

          มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว "รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ.2555" ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล (สยามซิตี้)

2 นักวิจัยด้านการแพทย์ มช.-มหิดล คว้ารางวัลนักวิทย์ฯดีเด่นประจำปี 55
นักวิทย์ฯดีเด่นกับภารกิจกู้หัวใจ พิชิตโรค Heart Attack
นักวิทย์ฯดีเด่นไขปริศนาเมลาโทนิน ฟื้นชีพสมองเสื่อม
นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์พืช หาลำดับเบสคัดจุดเด่นสายพันธุ์
นักวิทย์ฯรุ่นใหม่ใช้กระบวนการทางเคมีอินทรีย์ฯเพื่อสร้างต้นแบบยารักษาโรคและเซนเซอร์ตรวจจับสารพิษ
นักวิทย์ฯ รุ่นใหม่ใช้แสงซินโครตรอนเพิ่มลูกเล่นในโลกดิจิทัล