ภาพข่าวกิจกรรมปี 2553

 

เดือนสิงหาคม 2553

วันที่ กิจกรรม

04 ส.ค. 53

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ประเสริฐ เอื้อวรากุล และนายแพทย์ วิศิษฏ์ ทองบุญเกิด นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2553
ณ โรงแรมสยามซิตี้
ภาพข่าว

04 ส.ค. 53

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553

ภาพข่าว

 

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550