งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554

วันที่ 18 สิงหาคม 2554

:: ออกอากาศทางช่อง 3 (ข่าว 3 มิติ) ::