ภาพข่าวกิจกรรมปี 2554

 

เดือนสิงหาคม 2554

วันที่ กิจกรรม

18 ส.ค. 54

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2554

ภาพข่าว

04 ส.ค. 54

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2554

ภาพข่าว

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550