ภาพข่าวกิจกรรมปี 2556

 

เดือนตุลาคม 2556

วันที่ กิจกรรม
18 ต.ค. 56

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2556
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

09 ต.ค. 56

งานแถลงข่าวรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2556
ณ โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

เดือนสิงหาคม 2556

วันที่ กิจกรรม

02 ส.ค. 56

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556
ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

 

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550