ภาพข่าวกิจกรรมปี 2557

 

เดือนตุลาคม 2557

วันที่ กิจกรรม

20 ต.ค. 57

งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

13 ต.ค. 57

งานแถลงข่าวรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

เดือนสิงหาคม 2557

วันที่ กิจกรรม

18 ส.ค. 57

งานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

5 ส.ค. 57

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2557
ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550