ภาพกิจกรรมปี 2560

 

เดือนตุลาคม 2560

วันที่ กิจกรรม

19 ต.ค. 2560

งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2560
ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
ภาพงานประกาศผลรางวัล

เดือนกรกฎาคม 2560

วันที่ กิจกรรม

26 ก.ค. 2560

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550