ภาพกิจกรรมปี 2563

 

เดือนตุลาคม 2563

วันที่ กิจกรรม

21 ต.ค. 2563

งานประกาศผลรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2563
ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ห้อง SCG
ภาพงานประกาศผลรางวัล

เดือนสิงหาคม 2563

วันที่ กิจกรรม

17 ส.ค. 2563

งานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว

 

 

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2552
ปี 2551
ปี 2550