ขอเรียนเชิญชมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเรียนเชิญชมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี” ร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลฯ พร้อมรับชมการเสวนากับผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564

กำหนดการงานแถลงข่าว