ขอเรียนเชิญชมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเรียนเชิญชมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี” ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล